Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Żłobki

od: 2021-09-30do: 2021-10-11
 • Dofinansowanie RPO łódzkie żłobki

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dla kogo:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:

 1. Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 2. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Na co?

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
  1. żłobków
  2. klubów dziecięcych
  3. opiekuna dziennego
 2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  1. doradztwa zawodowego
  2. doradztwa indywidualnego
  3. pośrednictwa pracy
  4. szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Ile?

 1. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 070 588,24 EUR, co stanowi 4 901 367,08 PLN
 2. Maksymalny poziom dofinansowania to 85%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 4 901 367,08 PLN.
 3. Minimalny poziom wkładu własnego: 15%.
 4. W ramach przedmiotowego konkursu wartość dofinansowania projektu musi przekraczać 100 tys. EUR = 457 820,08 PLN.

Termin

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

Cechy
Województwołódzkie
Dla kogożłobki
Termin składania wnioskuod 30.09.2021 r. do 11.10.2021 r.
Poziom dotacjimax. poziom dofinansowania 85%
Kwota dotacji4 901 367,08 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>