Dofinansowanie RPO dla województwa dolnośląskiego Szkoły

od: 2021-07-07do: 2021-07-31
  • Dofinansowanie RPO dolnośląskie szkoły

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Dla kogo:

Organy prowadzące szkoły podstawowe na terenie województwa dolnośląskiego.

Na co?

  • Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
  • Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia;
  • Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Ile?

  • do 85% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
  • Alokacja konkursu: wynosi 25 000 000 PLN

Termin:

Wnioski można składać od 07 lipca 2021 r.

Cechy
Województwodolnośląskie
Dla kogoszkoły
Termin składania wnioskuod 07.07.2021 r.
Poziom dotacjido 95% wydatków, do 25% kosztów pośrednich
Kwota alokacji25 000 000 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>