Aktualności

NASK Konkurs Plastyczno-Cyfrowy dla szkół

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy ogłosiła Konkurs Plastyczno-Cyfrowy dla szkół: Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie! 

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Żłobki PLANOWANE NABORY

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobki PLANOWANE NABORY

Więcej

EKO-Art konkurs dla uczniów

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki ogłasza nabór wniosków do konkursu EKO-Art konkurs dla uczniów. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Więcej

EKO-Art konkurs dla szkół

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki ogłasza nabór wniosków do konkursu EKO-Art konkurs dla szkół. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>